PROJEKT SEKELBO och KVIBERGS ÄLDREBOENDE

onsdag 10 maj 2017

Bengt-Åke Hedlund

Högläsning hos Sekelbo Äldreboende och Kvibergs ÄldreboendeGamlestadens Rotaryklubb har en lång tradition av högläsning på äldreboendet Götaholm i Gamlestaden. I slutet av 2016 utökade vi insatsen med högläsning på Sekelbo vid Kortedala torg där Monica Imborn och Kristina Kvarnevi turades om att läsa varannan vecka. From 2019 läser Kristina varannan vecka på Sekelbo och Monica med samma frekvens på Kvibergs äldreboende.

Vi börjar ofta med att kommentera dagsaktuella händelser i omvärlden under det att hyresgästerna samlas till lästimmen. Vi samlar ungefär 5 - 10 gäster  varje gång och vi väljer oftast texter från ett urval av förkortad och anpassad litteratur från LL- förlagen. Texterna har handlat om allt från pensionärsligans äventyr av Ingelman-Sundberg till göteborgiana om stadens byggnader och torg, Kal och Ada - profiler, Strindbergs Hemsöbor, Tolstoys Anna Karenina och Mobergs Utvandrarepos.Vi får många roliga kommentarer och diskussioner framför allt om läsinnehållets anknytning till deltagarnas erfarenheter och minnen.

 

                                               

Kristina Kvarnevi                              Monica Imborn